11 වන විට කොරෝනා සමනය වේවි.. සෞඛ්‍ය නිසි බලධාරියා දැඩි විශ්වාසයෙන් කියයි..

by Ravi Gamage

පවතින කොරෝනා තත්ත්වය මැයි මස 11 වන දා පමණ වනවිට සමනය වනු ඇති බව තමන් විශ්වාස කරන්නේ යැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

මේ වන විට නාවික හමුදා ආසාදිතයන්ගේ තත්ත්වය පාලනය වී ඇති බවද එමෙන්ම නාවික හමුදාව ආසාදිතයන්ගේ ආසාදනය වූ සෙසු පුද්ගලයන්ට නිරෝධන මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළත් කර ඇති බවද ඔහු පැවසුවේය. නාවික හමුදාවට කොරෝනා ආසාදනය ජාඇල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ ආසාදිතයන් සහ කොළඹ ගුණසිංහපුර බණ්ඩාරනායක මාවත ප්‍රදේශයේ ආසාදිතයන් 95% ක් ම පාලනය කරගෙන ඇති බවත් ඔහු පැවසුවේය.

නමුත් තත්ත්වය පාලනය වුවද ජනතාවගේ සංචාරණ අනිවාර්යෙන්ම සීමා කළ යුතු බවත් ඔහුු අවධාරණය කරයි.

වසංගතය මෙයාකාරයෙන් පාලනය කරගත හැකි වූයේ රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ආසාදිතයන් හා ආශ‍්‍රිතයන් පසුපස හඹා යාමේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලැබීම නිසා බවද ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියේය

1 comment

Kumara May 3, 2020 - 8:49 am

Very good sir now dont have my job even no money but if my country getting good my heart will say thanks for all of you

Reply

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....