තවත් කොරෝනා මරණ 7ක්

by Ravi Gamage

ඊයේ දිනයේදී මෙරටින් කොරෝනා මරණ 07 ක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 116ක් දක්වා ඉහළ යනවා.

  1. කොළඹ 02 පදිංචි 50 හැවිරිදි කාන්තාවක් (කොවිඩ් නියුමෝනියාව සහ නිධන්ගත පෙනහලු රෝගයක්)

  2. ගොතටුව පදිංචි 48 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (කොවිඩ් නියුමෝනියාව, නිධන්ගත පෙනහලු රෝගයක් සහ දියවැඩියාව උත්සන්න වීම)

  3. මොරටුව පදිංචි 73 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (කොවිඩ් ආසාධනය වීම හේතුවෙන් ඇතිවූ නියුමෝනියා තත්ත්වය)

  4. හලාවත පදිංචි 70 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (දියවැඩියාව, අධික රුධිර පීඩනය, ආඝාතය සහ කොවිඩ් නියුමෝනියාව)

  5. අකුරැස්ස පදිංචි 51 හැවිරිදි කාන්තාවක් (නිධන්ගත වකුගඩු රෝගය සහ කොවිඩ් නියුමෝනියාව)

  6. කොළඹ 13 පදිංචි 90 හැවිරිදි කාන්තාවක් (කොවිඩ් නියුමෝනියාව)

  7. මරදාන පදිංචි 78 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (කොවිඩ් ආසාධනය හේතුවෙන් පෙනහලු අකර්මණ්‍ය වීම)

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....