හෙට සිට අලුතින් ලොක්ඩවුන් ප්‍රදේශ මෙන්න

by Ravi Gamage

හෙට (30) උදෑසන 5.00 සිට අලුතින් හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ පහත පරිදි වේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

  • මට්ටක්කුලිය පොලිස් වසමේ රන්දිය උයන නිවාස යෝජනා ක්‍රමය සහ ෆර්ගියුසන් පාරේ දකුණු ප්‍රදේශය
  • වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ ලක්සඳ සෙවණ නිවාස යෝජනා ක්‍රමය, සාලමුල්ල සහ විජයපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

  • වත්තල
  • පෑලියගොඩ
  • කැළණිය

මීට අමතරව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට හුදෙකලා කර ඇති

  • මෝදර, බ්ලූමැන්ඩල්, කොටහේන, ග්‍රෑන්ඩ්පාස්, ආරුප්පුවීදිය, වේල්ලවීදිය, කෙසෙල්වත්ත, මාලිගාවත්ත, දෙමටගොඩ සහ මරදාන යන පොලිස් වසම් ද
  • කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිස් වසමේ වෑකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද
  • බොරැල්ල පොලිස් වසමේ වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද

තවදුරටත් හුදෙකලා තත්ත්වයේ පවතිනවා.

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....