කොරෝනා මරණ 8ක් – සමස්තය 107ක්

by Ravi Gamage

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් කොරෝනා මරණ 8ක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 107 දක්වා ඉහළ යනවා.

  1. කොළඹ 13 පදිංචි 87 හැවිරිදි කාන්තාවක් (ආඝාතය සමග කොරෝනා ආසාධනය හේතුවෙන් ඇතිවූ හෘදයාබාධ තත්ත්වයක්)

  2. කොළඹ 09 දෙමටගොඩ පදිංචි 54 හැවිරිදි කාන්තාවක් (පිළිකා රෝගය සමග උත්සන්න වූ කොරෝනා නියුමෝනියා තත්ත්වය)

  3. මරදාන පදිංචි 78 හැවිරිදි කාන්තාවක් (කොරෝනා ආසාධනය හේතුවෙන් ඇතිවූ හෘදයාබාධ තත්ත්වයක්)

  4. කොළඹ 15 පදිංචි 36 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (නිධන්ගත පෙනහලු රෝගය කොරෝනා ආසාධනය වීම හේතුවෙන් උත්සන්න වීම)

  5. කොළඹ 02 පදිංචි 83 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (කොරෝනා ආසාධනය වීම හේතුවෙන් ඇතිවූ හෘදයාබාධ තත්ත්වයක්)

  6. කොළඹ 10 මාලිගාවත්ත පදිංචි 58 හැවිරිදි කාන්තාවක් (දියවැඩියාව, නිධන්ගත වකුගඩු රෝගය සහ කොරෝනා ආසාධනය වීම හේතුවෙන් ඇතිවූ හෘදයාබාධ තත්ත්වයක්)

  7. කොළඹ 13 පදිංචි 69 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (නිධන්ගත පෙනහලු රෝගය, ඇදුම රෝගය සමග උග්‍ර වූ කොරෝනා නියුමෝනියා තත්ත්වය)

  8. කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරතව සිටි 70 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් (කොරෝනා ආසාධනය වීම හේතුවෙන් උග්‍ර වූ වකුගඩු ආසාධනයක්)

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....