මහනුවර නගරයේ පාසල් වසා දැමෙයි

by Ravi Gamage

මහනුවර නගර සීමාවේ පිහිටි සියලුම පාසල් හෙට (26) දින සිට දෙසැම්බර් මස 04 වැනිදා දක්වා වසා දමන බව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා නිවේදනය කර තිබෙනවා.

නගර සීමාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් සොයාගැනීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....