ශානි අබේසේකරටත් කොරෝනා

by Ravi Gamage

දැනට බන්ධනාගාරතව සිටින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු ප්‍රධානී ශානි අබේසේකර මහතාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා.

මහර බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටියදී ඔහුට මෙම වෛරසය ආසාදනය විය ඇති අතර බන්ධනාගාර රෝහල වෙත ඔහුව යොමු කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....