කොළඹ තවත් ප්‍රදේශ 5කට ඇඳිරිනීතිය

by Ravi Gamage

මාලිගාවත්ත, කෙසෙල්වත්ත, ඩෑම් වීදිය, ආරුප්පු වීදිය හා වෙරළබඩ පොලිසිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට නැවත් දැනුම්දෙනතුරු නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබෙනවා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....