කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඳිරිනීතිය දැමූ ප්‍රදේශ මෙන්න

by Ravi Gamage

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බේරුවල, අලුත්ගම, පයාගල යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා එළඹෙන සදුදා දින (26) උදෑසන 5.00 දක්වා ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබෙනවා.

එසේම බේරුවල ධීවර වරාය නැවත දැනුම්දෙනතුරු වසා දමා තිබෙනවා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....