පොඩි ලැසී ජීවිත ආරක්ෂාව ඉල්ලයි

by Ravi Gamage

බන්ධනාගාරගතව සිටින තමන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස බන්ධනාගාර බලධාරීන් වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා පාතාල කල්ලි නායකයකු වන ජනිත් මධුශංක හෙවත් පොඩි ලැසී විසින් සිය නීතිඥවරිය මාර්ගයෙන් ගොනු කළ පෙත්සමක් විභාග කිරීම සඳහා අභියාචනාධිකරණය විසින් නොතීසි නිකුත් කර තිබෙනවා.

පොඩි ලැසී තම නීතිඥවරිය මාර්ගයෙන් අධිකරණයට දැනුම් දී තිබෙන්නේ අපරාධ සිද්ධීන් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින තමන්ව මේ වන විට බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා තිබෙන බවත්, බන්ධනාගාරය තුළදී තමන්ට දැඩි ජීවිත තර්ජන එල්ලව ඇති බවත්ය. එසේම බන්ධනාගාරගතව සිටින පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිත ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන් බැඳී සිටින බව ද ඔහු කියා සිටියි.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....