දෙහිවල වෙළෙඳ සංකීර්ණය සීල් කරයි

by Ravi Gamage

දෙහිවල මධ්‍යම වෙළඳ සංකීර්ණය මුද්‍රා තැබීමට දෙහිවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ පෑලියගොඩ මාළු වෙළද සංකීර්ණයේ සිට දෙහිවල මධ්‍යම වෙළෙඳ සංකීර්ණයට ලොරියකින් මාළු රැගෙන ආ පුද්ගලයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන්.

එම වෙළඳ සංකීර්ණයේ සියලු වෙළඳසැල් හිමියන් සහ සේවකයන් නිරෝධායන ලක්කර කොරෝනා පරීක්ෂණයට යොමුකර තිබෙනවා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....