මාකදුරේ මදුෂ් මැරුණද ,මැරුවද… මාකදුරේ මධුෂ් ගැන රහස් රැසක් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් හෙලි කරයි.. වැමෑරූ නම්-ගම් ගැනත් කියයි..(VIDEO)

by Ravi Gamage

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....