ප්‍රමුදි කරුණාරත්න දෙවෙනි වරටත් මව් පදවියට

by Ravi Gamage

පුංචි පැංචි නමින් තාමත් අපි හඳුන්වන ප්‍රමුදි කරුණාරත්න පසුගියදා සිඟිති දියණියකට උපත දී තිබෙනවා.

ඇය ඒ පිළිබඳව අද ඇගේ instagram ගිණුමෙහි සටහනක් දමා තිබෙනවා.

ඉතිං දෙවෙනි වරටත් මව් පදවිය ලැබූ ප්‍රමුදිට “දියණිය” අපෙන් සුබපැතුම්!!! ❤️

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....