මුළු රටේම සියලුම පාසල් වසා දමයි….

by Ravi Gamage

හෙට දිනයේ සිට රට පුරා සියළු පාසැල් සදහා දෙවන වාර නිවාඩුව ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ බව නිවේදනය කර ඇත.

දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිත කාන්තාවක් හමු වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එම කාල සීමාවේදී යළුම උපකාරක පංති පැවැත්වීමද අත්හිටුවා ඇත

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....