මුළු රටේම සියලුම පාසල් වසා දමයි….

හෙට දිනයේ සිට රට පුරා සියළු පාසැල් සදහා දෙවන වාර නිවාඩුව ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මේ බව නිවේදනය කර ඇත.

දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිත කාන්තාවක් හමු වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එම කාල සීමාවේදී යළුම උපකාරක පංති පැවැත්වීමද අත්හිටුවා ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here