සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට හසුවන ගස් කපා ඉවත් නොකර, සුරක්ෂිතව යළි රෝපණය කිරීමට පියවර

by Ravi Gamage

සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට හසුවන ගස් කපා ඉවත් නොකර, ඒවා සුරක්ෂිතව යළි රෝපණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ඊයේ (23) භූ විද්‍යා හා පතල් කර්මාන්ත කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සමග පැවති සාකච්චාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා තිබේ.

වත්මන් රජය ඉදිරි කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන හා වැව් ප්‍රතිසංවර්ධන වැඩසටහන්වලදී ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වීමට ඉඩ ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් එම ගස්වලට හානියක් නොවන පරිදි උගුල්ලා, ඊට අසන්න ස්ථානයක නැවත රෝපණය කිරීම තම අරමුණ බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව, එම ගස් ආරක්ෂිතව ගැලවීමට විදේශ රටවල නිපදවා ඇති යන්ත්‍ර කඩිනමින් මෙරටට මිලදී ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යංශයට අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....