උදේ කෑමට ලේසියෙන් හදාගන්න උප්මා

by Ravi Gamage

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • රුලන් කප් 1
 • ගින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට් තේ හැඳි 1
 • තෙල් මේස හැඳි 2
 • අබ තේ හැඳි 1
 • අමු මිරිස් කරල් 2
 • ලොකු ලූණු ගෙඩි 1
 • කැරට් අලයක්
 • බෝංචි කරල් 3
 • කරපිංචා
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1
 • කහ කුඩු පිංච් 1
 • ලුනු රස අනුව
 • රුලන් මැන ගත්ත කප් එකෙන්ම වතුර කප් 2

සාදාගන්නා ආකාරය
පෑන් එකක් ලිපේ තියා රත්කර රුලන් ටික යන්තමින් පාට වෙනස් වනතුරු බැදගන්න.
ඒක පෑන් එකෙන් ඉවත් කරගන්න.
ඒ පෑන් එකටම තෙල් දමා රත් වනවිට අබ ටික දමා පුපුරවා ගන්න.
එකටම අමුමිරිස්, ගින්ජර් ගාර්ලික් පේස්ට් එක, ලූනු, කරපිංචා දමා බැදගන්න.
ලූනුවල පාට වෙනස් වනවිට මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුනු දාගන්න.
හොඳින් කලවම් කර රුලන් ටිකත් එකතු කරගන්න.
එයටම වතුරත් දමා වතුර ටික හිඳෙන තුරු හොඳින් කලවම් කරන්න.

#සූ

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....