කකුලට පෑගිලා යන ගලකින් සල්ලි හොයමුද?

ගල් කියන්නේ අපේ කකුලට පෑගිලා යන අපි ප්‍රයෝජනයක් තියෙයි කියලා හිතන්නේ නැති දෙයක්. ඇත්තටම ඔයාගේ හිතට ලස්සන අදහස් එනවා නම් ගලක් කියන්නෙත් ඔයාට සල්ලි හම්බ කරලා දෙන දෙයක් විදියට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් දෙයක්.

බලන්න මේ නිර්මාණ දිහා. ඔයාට මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න ඕනෙ කරන්නේ හොඳින් සුමට වෙච්ච ගල්, පේන්ට් කරන්න ඕනි තීන්ත වර්ග කිහිපයක් සහ බ්‍රෂ් එකක් විතරයි. මේ වගේ හැඩ ගල් ඔයාට ගඟක්, ඇළක් වගේ ළඟට ගියාම ඕනි තරම් හොයාගන්න පුළුවන්.

හැමතැනම දකින්න නැති මේ නිර්මාණයට හොඳ වෙළෙඳපොළක් හදාගන්න පුළුවන් බව ස්ථිරයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර, මිදුල හැඩ කරගන්න එහෙමත් නැත්නම් තෑග්ගක් ව්දියට කෙනෙක්ට පිරිනමන්නත් මේ නිර්මාණ යොදාගන්න පුළුවන් තරම් ලස්සනයි නේද?

#සූ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here