ප්‍රෙගී ඔයාටත් කරන්න පුළුවන් විලාසිතා ගොඩයි

by Ravi Gamage

පහුගිය කාලයේ ලොකු කතාබහක් ගියානේ ගර්භණි තත්ත්වයේ ඉන්න කාන්තාවන් කරපු ෆොටෝ ශුට් සම්බන්ධයෙන්. ඒ සම්බන්ධව එකිනෙකා දරණ මතය එකිනෙකට වෙනස්. සාපේක්ෂව ගත්තම ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ සංස්කෘතිය කියන දේ උසස් විදියට සලකන රටක්. ඉතින් ඒ නිසා එක එක විලාසිතා කිරීම වෙනත් රටවල් එක්ක ගත්තම ලොකු වෙනසක් තියෙනවා.

විශේෂයෙන්ම ගර්භණි කාන්තාවක් දිහා සමාජය බලන්නේ ගරුත්වයක් මුසු හැඟීමකින්. ඉතිං මේ කාලේ ශරීරයේ තියෙන අමාරුකම් එක්ක ගර්භණි කාන්තාවන් තමන්ගේ ශරීර හැඩය ගැන කනස්සල්ලෙන් පසුවෙන අවස්ථා තියෙනවා. මට දැන් ලස්සනට අඳින්න බෑනේ වගේ දේ හිතෙනවා. බලන්න මේ විලාසිතා දිහා. තමන්ගේ ප්‍රතිරූපයට හානියක් නොවෙන විදියට හරි ලස්සනට ගර්භණි අවධියේත් ඔයාට කරන්න පුළුවන් විලාසිතා බොහොමයි.

#සූ

 

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....