ඉලක්කම් කේක් හදන්න ලේසිම ක්‍රමය මෙන්න

by Ravi Gamage

ඔයා කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයකට නැත්තම් සැමරුම් දිනයකට ඉලක්කම් තියෙන කේක් එකක් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් කොහොමද කපන්නේ කියලා මුලින්ම ඔයා හිතනවනේ.

මුලු ඉලක්කමම එක කේක් එකෙන් කපනවද? කේක් ඇති වෙයිද? හැඩේ වෙනස් වෙයිද? අවුල් වෙයිද? රවුම් තැන්, මුලු එහෙම කොහොමද නීට් එකට කපන්නේ? වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඔයාට එයි.

ඉතිං ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම විසඳුම පහල පින්තුරයේ තියෙනවා. හරිම ලේසියෙන් ඔයාට ඕනි ඉලක්කමේ හැඩේ ඒ විදියට හරිම ඉක්මනින් ඔයාට කපාගන්න මේ පින්තුරේ ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.

#සූ

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....