බිත්තර තම්බද්දී මේ ගැනත් හිතමු

by Ravi Gamage

බිත්තර කියන්නේ අපිට අඩු මුදලකට පහසුවෙන් ලබාගන්න පුළුවන් පෝෂණීය ආහාරයක්. එක එක විදියට හදන බිත්තර තම්බන්න නියමිත වෙලාවක් තියෙනවා කියලා ඔයා දැනගෙන උන්නද?

එක එක්කෙනා තම්බපු බිත්තර කන විදිය වෙනස්. සමහරු ආසයි කහමදේ තෙත ගතියට (Half Boilled/Soft Boilled) තියෙද්දී කන්න. එහෙම කන අයට බිත්තර විනාඩි 3-4ක් වගේ තම්බලා ගත්තනම් ඇති.

සමහරු කැමතියි කහ මදේ සහ සුදු මදේ දෙකම තදට තියෙද්දී (Hard Boilled) කන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් බිත්තරයක් තම්බන හරිම වෙලාව තමයි මේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 9-10 කාලය.

ඒ වගේම මතක තියාගන්න විනාඩි 10කට වඩා තම්බන බිත්තරවලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන පෝෂණයනම් ලබාගන්න බෑ කියන එක.

ඔයාලා දැකලා ඇති තම්බපු බිත්තරවල කහ මදේ වටේ තද අලු පාටට හුරු කොල පාටක් ඇවිත් තියෙනවා. එහෙම වෙන්නෙ බිත්තර හුගක් වෙලා තැම්බුවම.

දැන් ඉඳන් එහෙනම් දැනගෙන වෙලාව බලාගෙන බිත්තර තම්බලා කමු.

#සූ

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....