චූටිම චූටි Tattoo එකක් කරමුද?

by Ravi Gamage

Tattoo කියන්නේ එක්තරා විදියක කලාවක්. ඒත් සමාජයේ ගොඩක් දෙනෙක් හුරුවෙලා ඉන්නවා Tattoo එකක් කරන්නේ රස්තියාදුකාරයින්, කිසිම වැදගත්කමක් නැති අය කියලා. ඉතිං මේ හේතුව නිසාම කෙනෙක් Tattoo එකක් කරන්න ආසා වුණත් ඒ අදහස යටපත් කරගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයින්ම ගැහැණු ළමයින්.

ඒත් ඒක කලාවක් විදියට දකින්න පුළුවන් කෙනෙක්ට, උඩ කිව්වා අදහසින් එළියට එන්න කැමැති කෙනෙක්ට පුළුවන් පුංචිම පුංචි Tattoo එකක් මුලින්ම කරලා බලන්න. ඒකෙන් තමන්ගේ පෙනුමට තවත් ලස්සනක් එකතු වෙනවා හැර කිසිම හානියක් වෙන්නේ නෑ. බලන්න මේ Mini Size Tattoos දිහා. ඔයත් Tattoo එකක් කරන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවානම් මේක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.

#සූ

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....