කුස්සියේම වවන්න පුළුවන් රසකාරක දන්නවාද?

by Ravi Gamage

උයන වෙලාවට කෑම වර්ග රස කරන්න විවිධ කොළ වර්ග එකතු කරන්න දැන් ගෘහණියෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒවායින් හොඳ සුවඳක් වගේම රසයකුත් කෑමවලට ලබාගන්න පුළුවන්. ඉතිං මේ වගේ කොළ වර්ග ටිකක් අපිට කුස්සියේම හරිම ලේසියෙන් වාවගන්න පුළුවන් කියලා ඔයා දන්නවද?

කුස්සියේ හොඳට අව්ව ලැබෙන තැනක අහක දාන පොඩි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක වුණත් මේවා වවාගන්න පුළුවන්. ගන්න භාජනය සිදුරු කරලා වැඩි වතුර ගලාගෙන යන්න භාජනයට යටින් පියනක් වගේ තියන්න. වතුර දාද්දි ස්ප්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරන්න.

මේකට දාන පස් මිශ්‍රණය වැලි:පස්:කොම්පෝස්ට් 1:1:1 අනුපාතයට මිශ්‍ර කරලා හදාගන්න.

 

කොත්තමල්ලි කොළ

කොත්තමල්ලි ඇට මිටක් සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙ රැයක් පෙඟෙන්න තියන්න. පස් දාගත්ත භාජනයක කොත්තමල්ලි ඇට විසුරුවලා උඩින් තුනී පස් තට්ටුවක් දාලා වතුර ස්ප්‍රේ කරන්න. සතියකින් විතර පැල එන්න පටන් ගන්නව. කොළ සති 4න් විතර පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්.

මිංචි කොළ

කඩෙන් ගේන මිංචි පැලවල මුල් කොටස සමඟ කඳෙන් අඟල් දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් කොළ දෙක තුනක් එක්ක පසේ සිටවා මිංචි පැල ලබාගන්න පුළුවන්. හිරු එළිය හොඳින් එන තැනක තියන්න. වතුර දාන එක අනිවාර්‍යයයි.

 

උළුහාල් පැල

උළුහාල් ඇට රැයක් පෙඟෙන්න තියලා, තෙත ටිශූ එකක් දමා ගත් බඳුනක උළුහාල් ඇට තුනී කරලා හිරු එළිය කෙලින්ම නොවැටෙන තැනක දින දෙක තුනක් තියන්න. ටිශූ එකේ තෙත වියලෙන්න දෙන්නේ නැතුව නිතරම වතුර ඉසින්න. පැල එනකොට පස්වල පැල කරගන්න. සතියක් විතර වැඩුණු උළුහාල් පැල සලාදයට, කරියට දාන්න ගන්න පුළුවන්.

ළූණු කොළ

රතුළූණු ගෙඩි වල මුල් සහිත කොටස පසට යට කරන්න. වතුර ස්ප්‍රේ කරලා හිරු එලිය ලැබෙන තැනක තියන්න. සති 4කින් පමණ ළූණු කොළ ලබාගන්න පුළුවන්.

සුදුළූණු කොළ

ඉහත ආකාරයට රතුළූණු වගේම සුදුළූණුත් පැල කරගන්න පුළුවන්.

#සූ

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....