බබාගේ Birthday Party Decorations ගෙදරම කරගමුද?

by Ravi Gamage

බබාලාගේ Birthday Party එකට හරිම ලස්සන Decorations කරන එක ටික කාලයක ඉඳන් Trend එකක් වෙලා තියෙනවා. එක එක Themes වලට මේ Decorations කරගන්න ලොකු මුදලක් වැය කරන්නත් අම්මලා තාත්තලාට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන වැඩත් එක්ක පොඩි කාලයක් ඉතිරියිනම් මේ Decorations තමන්ගේ අතින්ම ගොඩක් අඩු මුදලකට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්.

දැක්කම අමාරුයි කියලා හිතුනට බලන්න මේ Photos දිහා. කොච්චර සරලයිද කියලා? වෙළඳපොලේ ඉතාමත් අඩු මුදලට ලබාගන්න පුළුවන් A4, ග්ලිටර් බෝර්ඩ්, Wrapping Papers, නූල් වර්ග, සව් කොළ වගේ දේවල් වලින් තමයි මේවා හදන්න තියෙන්නේ. බලන්න කොච්චර අඩු වියදමක්ද යන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ඔයාට බැලූන් එල්ලන්නත් පුළුවන් අඩුපාඩුවක් තියේනම්.

අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ බබාගේ Party එක ඔයාගේ අතින්ම ලස්සන උනාම දැනෙන ඒ සතුට සල්ලි දීලා ගන්න බැරි වෙයි…

 

මල් සහ ෆෑන්ස්

 

Birthday බැනර්ස්

කේක් සහ කප් කේක් ටොපර්ස්

 

 

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....