අත් යට කළු වෙලාද?

by Ravi Gamage

ඔයාගෙත් අත් යට කළු වෙලාද? අත් නැති ඇඳුමක් අඳින්න ඔයාගේ තියෙන ආසාව මේ හේතුව නිසාම යට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතිං මේ අත් යට කළු පාට ඉවත් කරගන්න ඔයාට ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රම කීපයක් තමයි මේ.

අර්තාපල්
අර්තාපල් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඒ එන පේස්ට් එක අත් යට කළු පාට වුණු තැන්වල ගාලා විනාඩි 30ක් විතර තියල සෝදන්න.
එහෙම නැත්නම් හීනියට කපාගත්ත අර්තාපල් පෙති විනාඩි 20ක් විතර අත් යට තියලා සෝදන්න.
දිනපතා මේක කරල බලන්න.

පිපිඥ්ඥා​
හීනියට කපාගත්ත පිපිඥ්ඥා​ පෙති හරි පිපිඥ්ඥා​ යුෂ හරි අත් යට ආලේප කරන්න.
දවසට දෙපාරක් කරන්න.

එහෙම නැත්නම් පිපිඥ්ඥා​ යුෂවලට කහ කුඩු දාලා පේස්ට් එකක් හදාගෙන අත් යට අලේප කරලා විනාඩි 30කින් සෝදන්න.
දවස ගානේ හරි දවසක් හැර දවසක් කරන්න.

ලෙමන්
ලෙමන් ගෙඩියක යුෂ අත් යට ආලේප කරලා විනාඩි 10කට පස්සේ සෝදන්න.

එහෙම නැත්නම් ලෙමන් යුෂ එක්ක සීනි මිශ්‍ර කරලා අත් යට අලේප කරලා විනාඩි 30කින් සෝදන්න.
සතියකට 4 පාරක් වගේ කරන්න.

කෝමාරිකා
කෝමාරිකා ජෙල් අත් යට ආලේප කරලා වේලෙන්න තියලා පැයකට පස්සේ සෝදන්න.
දිනපතා කරන්න.

බේකින් සෝඩා
බේකින් සෝඩා ජලය සමග මිශ්‍ර කරලා අත් යට ආලේප කරන්න. විනාඩි 15කට පස්සේ මද උණුසුම් ජලයෙන් සෝදන්න.

ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි
ඇපල් සයිඩර් විනාකිරි තියෙනවානම් අත් යට ආලේප කරලා විනාඩි 5කට පස්සේ පුළුන් කෑල්ලකින් පිහදාන්න. සෝදන්න එපා.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....