හැමදාම අඳින සාරි ජැකට් එකෙන් එළියට පනිමුද?

කාන්තා ඔබගේ විලාසිතා අතර නැතුවම බැරි දෙයක් තම සාරිය, නැත්තම් ඔසරිය.

දිනපතා කාර්යාලයට එහෙමත් නැත්නම් උත්සව අවස්ථාවකට ඔබගේ තේරීම මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්.

මේ විලාසිතාව තෝරගනිද්​දී ඔබට නැගෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි සාරි ජැකට් එක.

සාරි ජැකට් එක කියන්නේ ඔබේ සාරියේ පෙනුම ඉතා ඉහල දමා දෙන දෙයක් කිව්වොත් හරි.

ඉතිං හැමදාමත් එකම විදියේ සාරි ජැකට් අඳින්නේ වෙනසක් කරලා බලන්න මේ පින්තුර ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.

#සූ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here