පාලුවට ගිය බිත්තියට අලුත් පෙනුමක් දෙමු

by Ravi Gamage

ඔබේ නිවසෙත් සමහරවිට කොච්චර ගෘහභාණ්ඩ තිබුනත් සමහර තැන් පාලුවට ගියපු පෙනුමක් ඇති. ඒ වගේම ගෘහභාණ්ඩ අඩු නිසාම පාලු පෙනුමක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්.

ඉතින් මේ හේතු දෙකටම එකම විසඳුමක් තියෙනවා. ඔව් ඔයාට තනියම කරගන්න පුළුවන් දෙයක් මේක.

එහෙම පාලුවට තියෙන තැනක එක බිත්තියක් මේ කියන විදියට හදාගෙන බලන්න. අමුතුම පෙනුමක් ඒ තැනට ලැබෙයි.

ඔයා තෝරගත්ත බිත්තියේ නොයෙක් අතට ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා හැඩ හැදෙන විදියට අලවගන්න.
ඒ හැඩ අතර හිඩැස් ඔයා කැමති කැමති පාටවලින් පේන්ට් කරගන්න. පේන්ට් හොඳින් වේලුනාට පස්සේ පරිස්සමින් අර ටේප් ටික ගලවලා දන්න.

මේක ඔයාගේ ගෙදරට විතරක් නෙමෙයි කඩයක් තියේනම් ඒකට උනත් අලුත් පෙනුමක් එන්න කරලා බලන්න පුළුවන්.

#සූ

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....