කොරෝනා ව්‍යසනය වැළැක්වීම​ට ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියන 1360ක්

by Ravi Gamage

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව අතර කොවිඩ් – 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් අනුගමනය කළ කඩිනම් හා සාර්ථක ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් රට තුළ මෙම රෝගී තත්ත්වය පාලනය කිරීමට මේ වනවිට හැකිවී තිබුණ ද, කොවිඩ් – 19 ව්‍යසනය ආරම්භවීමට පෙර රට තුළ පැවැති තත්ත්වයට රටේ දෛනික කටයුතු යථාවත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත. ඒ සඳහා නවීන වෛද්‍ය උපකරණ හා ගුණාත්මක මානව සම්පත් වලින් සමන්විත අතිරේක වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකක දිවයිනේ ප්‍රධාන රෝහල්වල ස්ථාපිත කිරීමට රජය විසින් පියවර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉල්ලීම මත, ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් – 19 ව්‍යසනය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාකාරකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා MRI Scanner, CT Scanner, Bed Side X-Ray Systems, Central Monitors, Bedside Monitors and Defibrillators යනාදී නවීන වෛද්‍ය උපකරණ සම්පාදනය වෙනුවෙන් ජපාන ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රදාන ආධාර ක්‍රමය යටතේ ජපන් යෙන් මිලියන 800 ක (දළ වශයෙන් රුපියල් මිලියන 1,360) ආධාර ලබාදීමට ජපාන රජය එකඟතාවය පලකර ඇත.

මෙම ප්‍රදානයට අදාළ හුවමාරු පත්‍ර අද (පුලි 08) දින මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් කළ අතර, ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඒස්.ආර්. ආටිගල මහතා සහ ජපාන රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තනාපති සුගියමා අකිරා මහතා විසින් අත්සන් තබන ලදී.

Leave a Comment

සබැඳි සටහන්....